WALTSD25L0550 85.25.07 K x 85.25.07 K
WALTSD25L0550GD 85.26.08 K x 85.26.08 K
WALTSD25L1000 Complete bescherming SD25 lengte 1000mm met kap Ø 160mm
WALTSD25L1000GD Complete Stofkap SD25 lengte 1000mm met kap Ø 185mm
WALTSDH25L0550-BI00 Bescherming
WALTSDH25L0550-BIGD Bescherming
WALTSDH25L0550-BU00 Bescherming
WALTSDH25L0550-BUGD Bescherming
WALTSDH25L1000-BI00 Stofkap Binnen SD25 lengte 1000mm met kap Ø 160mm
WALTSDH25L1000-BI12 Stofkap Binnen SD25 lengte 1000mm met kap Ø 152mm
WALTSDH25L1000-BI12GD Stofkap Binnen SD25 lengte 1000mm met kap Ø 177mm
WALTSDH25L1000-BIGD Stofkap Binnen SD25 lengte 1000mm met kap Ø 185mm
WALTSDH25L1000-BU00 Stofkap Buiten SD25 lengte 1000mm met kap Ø 160mm
WALTSDH25L1000-BU12 Stofkap Buiten SD25 lengte 1000mm met kap Ø 152mm
WALTSDH25L1000-BU12GD Stofkap Buiten SD25 lengte 1000mm met kap Ø 177mm
WALTSDH25L1000-BUGD Stofkap Buiten SD25 lengte 1000mm met kap Ø 185mm
WALTSDH25L1500-BI00 Stofkap Binnen SD25 lengte 1500mm met kap Ø 160mm
WALTSDH25L1500-BIGD Stofkap Binnen SD25 lengte 1500mm met kap Ø 185mm
WALTSDH25L1500-BU00 Stofkap Buiten SD25 lengte 1500mm met kap Ø 160mm
WALTSDH25L1500-BUGD Stofkap Buiten SD25 lengte 1500mm met kap Ø 185mm
WALTSDH25L2000-BI00 SDH25 J2000 85.25.07 K
WALTSDH25L2000-BU00 SDH25 A2000 85.25.07 K